Het educatieve traject werd georganiseerd door stichting Welzijn Scheveningen en mede mogelijk gemaakt door Vestia Scheveningen. Uitgangspunt voor het uit te voeren traject was dat kinderen Vishartslag mee kunnen beleven. Zij werden op drie manieren bij de productie betrokken.

1 Een klas kinderen van de Scheveningse basisschool (kinderkoor) 'de Tweemaster' www.obs-tweemaster.nl had een aantal liederen ingestudeerd die ze samen met het  Vissersvrouwenkoor uitgevoerd op de preview die op 13 december in Muzee werd gehouden. Er was een docente muziek benaderd die dit gedeelte van het educatieve traject uit wil  voeren. Zij heeft het traject inhoudelijk vormgegeven, op de school vijf muzieklessen verzorgd. De deelnemende kinderen maakten kennis met de Scheveningse cultuur, werkten samen met het Vissersvrouwenkoor en beleefden veel plezier aan het project.

2 Dan was er een onderdeel van het educatieve traject dat gericht was op leerlingen in het Voorgezet Onderwijs: de 10e en 12e klas van de Vrije School Den Haag (forum) www.vrijeschooldenhaag.nl
Deze kinderen waren uitgenodigd voor een bezoek aan de Visafslag, heel vroeg tijdens de veiling op vrijdagochtend. Daarna volgde een ontbijt in Muzee, met een verhalenverteller (visser), een historische film en een les over de bedreigingen voor de viserij en de ecologische gevolgen. De leerlingen kregen deze dag veel informatie die diende als grondslag voor het organiseren van een discussiemiddag met een forum. De inhoud en uitvoering van deze middag was in handen van de leerlingen. Als afsluiting woonden de leerlingen een voorstelling van Vishartslag bij.

3 Daarnaast werd het Wijkmedia Atelier voor kinderen, een initiatief van Welzijn Scheveningen en mede mogelijk gemaakt door Vestia Scheveningen, bij het educatieve traject betrokken. Het atelier is een plek waar kinderen multimedia leren gebruiken om informatie over de buurt en de cultuur van Scheveningen te verzamelen en te verspreiden. Kinderen maakten verslagen die via de Scheveningse Courant en een website van het Wijkmedia Atelier werden verspreid. Een groep kinderen heeft de voorstelling VisHartslag als thema uitgewerkt en hierover gepubliceerd.