Bij de gratis themamiddagen werden heden, verleden en toekomst van Scheveningse en de visserijcultuur behandeld. De middagen waren bedoeld om bij jong en oud - en vooral bij niet-Scheveningers - het bewustzijn over die geschiedenis en cultuur aan te scherpen.

De eerste themamiddag die op zaterdag 7 maart gehouden werd in het gastvrije Muzee was een groot succes. Ruim 100 bezoekers die met gespitste oren luisterden de boeiede lezing van Henk Grootveld over het lief en leed van het vissersbestaan, en, tenslotte het ruim 1uur durende tafelgesprek dat Rosalind Veldman voerde met een aantal vissersvrouwen en vissers. Het Schevenings toneel speelde twee scenes waarin op humoristische wijze de vele benaming voor diverse soorten vis aan bod kwamen en in dialect het een en ander over het gebouw van de Visafslag werd verteld.

De tweede themamiddag op vrijdag 13 maart trok ruim 40 bezoekers en werd gehouden in de mijnzaal van de visafslag. Ook nu was Rosalind Veldman gespreksleider. Aan het woord kwamen een aantal mnensen die dagelijks met de visafslag te maken hebben, zoals sorteerders, een visser, een handelaar, een oud veilingmeester en de huidige veilingmeester. Het hele traject van vissen vangen tot sorteren, tot veilen en doorverkopen aan de detailhandel kwam aan bod. Henk Grootveld sloot af met een verhaal over de geschiedenis van het veilen die begon met de op het strand uitgestalde, versgevangen vissen, en tot op de dag van vandaag wordt voortgezet in het 264 meter lange en 29 meter brede gebouw van architect Schamhart 

De derde themamiddag werd gehouden op 21 maart in de kantine van de visafslag. Onder leiding van 2 leerlingen van de Vrije School werd een levendig debat gehouden over de duurzaamheid van de Visstand in de Noordzee.