De mijnzaal is de eigenlijke veilingruimte en in feite de boezemkameren dus het hart van het visafslaggebouw. De vis 'stroomt er in en uit'...als het leven zelf!